1
2
3
4
grafika
 
baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-p6-leftpanel.png
Portal
grafika
Integracja

 

Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi dąży w swojej pracy

do osiągnięcia statusu placówki szeroko propagującej

ideę integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Celem integracji jest tworzenie takich warunków

dla dzieci specjalnej troski, aby mogły się one właściwie rozwijać

wśród swoich zdrowych rówieśników.

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi wpływa na prawidłową integrację

dzieci zdrowych i dzieci niepełnosprawnych.

Kontakt dziecka zdrowego z dzieckiem niepełnosprawnym

od najmłodszych lat przynosi obustronne korzyści,

dodatkowo w dziecku zdrowym kształtuje postawę tolerancji

 wobec osób niepełnosprawnych, lepiej kształtuje postawy społeczne.

Oddziały integracyjne dają szansę niektórym dzieciom niepełnosprawnym

na normalne życie wśród dzieci zdrowych.

Zachowanie dziecka zdrowego jest naturalnym wzorcem do naśladowania

i w ten sposób stymuluje rozwój dziecka niepełnosprawnego.

 Pobyt dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu, w grupie rówieśniczej,

pozwala na stopniowe stawianie mu wymagań

coraz bardziej zbliżonych do stawianych dzieciom zdrowym.

Powodzenie społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych

uwarunkowane jest nie tylko celowymi

 i świadomymi zabiegami domu rodzinnego,

ale także intencjonalnym, zorganizowaniem przedszkola i szkoły.  

Przedszkolne oddziały zwane „integracyjnymi”

stanowią formę umożliwiającą osiąganie społecznej integracji dzieci,

 zarówno w celowo prowadzonych zajęciach, jak i w różnorodnych sytuacjach naturalnych występujących

 w grupach dziecięcych.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

przyjmowane są do grup integracyjnych na podstawie:

-karty zgłoszenia dziecka,

-orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

organizowane są zajęcia indywidualne ze specjalistami:

-pedagogiem specjalnym,

 -logopedą,

-fizjoterapeutą.

ikona daty02-07-2014, 15:07 ikona autoraPrzedszkole Nr 6 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt