1
2
3
4
grafika
 
baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-p6-leftpanel.png
Portal
grafika
O naszym przedszkolu

 

Przedszkole Nr 6 „KUBUŚ”

 

z Oddziałami Integracyjnymi

 

w Krotoszynie

 

ul. Sienkiewicza 10

 

tel. 0627253461

 

Placówka jest czynna w godzinach 6 30-16 30


 

Dyrektor przedszkola


Renata Kmieciak


Organ prowadzący


Miasto i Gmina  Krotoszyn


Organ nadzoru pedagogicznego


Kuratorium Oświaty w Poznaniu


 

 

Obecnie Przedszkole jest przedszkolem sześciooddziałowym. 

 

W bieżącym roku szkolnym utworzono cztery oddziały integracyjne.

 

Posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci.

 

Śniadanie godz. 8 00, obiad godz. 12 00, podwieczorek godz. 14 30.


 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

przyjmowane są do grup integracyjnych

 

na podstawie  karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego

 

przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

Podstawą organizowania zajęć w ramach

 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

jest wniosek rodziców wraz z opinią

 

o potrzebie wczesnego wspomagania,

 

wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.


 

Za zgodą rodziców organizuje się zajęcia katechezy. 

 

W uzgodnieniu z  Rodzicami w przedszkolu organizowane są


zajęcia dodatkowe dla dzieci - gimnastyka korekcyjna.  

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE


Odpłatność za przedszkole należy regulować


w terminie do 17 dnia każdego miesiąca 


na rachunek Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi


63-700 Krotoszyn


ul Sienkiewicza 10

 

na konto

 

87 1090 1157 0000 0001 1073 3528


 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW


Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki


wynosi w naszym przedszkolu 5,00 zł.

 

Wysokość opłat za wydawane posiłki: 


-Śniadanie 1,50 zł 


-Obiad 3 zł


-Podwieczorek 1,50 zł


 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIA


UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE


Za świadczenia udzielane w godzinach


przekraczających czas bezpłatnego nauczania,


wychowania i opieki, tj. powyżej 5 godzin dziennie,


rodzic/opiekun dziecka ponosi odpłatność na zasadach określonych


w art.14 ust.5a ustawy

 z dnia 7 września 1991 roku

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz,2572,

 

z późniejszymi zmianami).

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,


przekraczający dzienny


bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,


wynosi 1,00zł za każdą godzinę.

ikona daty05-09-2018, 13:04 ikona autoraPrzedszkole Nr 6 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt